Нормативтік құжаттар

Ұлттық зияткерлік меншік институты

  1. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (ерекше бөлім) 
  2. Қазақстан Республикасының Патент Заңы
  3. «Тауар таңбалары, қызмет көрсету таңбалары, географиялық нұсқамалар және тауар шығарылған жерлердің атаулары туралы» Қазақстан Республикасының  Заңы. 
  4. «Интегралдық микросхемалар топологияларын құқықтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.
  5. «Кешенді кәсіпкерлік лицензия (франчайзинг) туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
  6. Селекциялық жетістіктерді қорғау туралы Заңы
  7. Тауар белгілерін мемлекеттiк тіркеу тiзiлiмiнде айрықша құқықтарды беру, тауар белгісін пайдалануға құқық беру туралы қағидалары
  8. Өнеркәсіптік меншік объектісіне айрықша құқық беруді, оны пайдалануға, ашық немесе мәжбүрлі лицензияға құқықты табыстауды тиісті мемлекеттік тізілімдерде тіркеу қағидалары
  9. Селекциялық жетiстiкке айрықша құқық беруді, оны пайдалануға, ашық немесе мәжбүрлі лицензияға құқықты табыстауды Селекциялық жетiстiктердің мемлекеттік тізілімінде тіркеу қағидалары
  10. Топологияларға айрықша құқық беруді, оларды пайдалануға құқықты табыстауды, Интегралдық микросхемалар топологияларының мемлекеттік тізілімінде тіркеу қағидалары